راهنمای ورود به سامانه آموزش مجازی

جهت ورود به سامانه از لینک ورود به سیستم استفاده نمایید.  نام کاربری دانشجویان عزیز، شماره دانشجویی و نام کاربری اساتید  محترم، شماره استادی و کلمه عبور هر دو دسته کد  ملی می باشد
 ضروری است دانشجویان عزیز جهت دریافت اطلاعیه های سامانه درخصوص دروس، ایمیل خود را در قسمت مشخصات فردی ثبت نمایند